Mednarodni študentski simpozij / International student symposium


Vabilo / Poziv / Позив / InvitationVabilo

Študenti z Oddelkov za slovenistiko, slavistiko in zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabijo na mednarodni študentski simpozij Slovan Slovanu Slovan, ki bo 10. in 11. aprila 2020 v Ljubljani. 

Sprejemamo prispevke s področij slovanskega jezikovnega in literarnega povezovanja ter zgodovinskega konteksta slovanskega prostora.

Na simpoziju lahko svoje prispevke predstavijo študentje dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija.


Nekatera predvidena tematska področja:

JEZIKOSLOVJE 

 • diahrono jezikoslovje
 • ideja o skupnem jeziku
 • medsebojna komunikacija (učenje drugih slovanskih jezikov, sporazumevanje in razumevanje v preteklosti in danes)
 • jezikovne izbire (v prevodih)

LITERATURA

 • poznavanje in recepcija (tuje) slovanske literature
 • prevodi 
 • medsebojni vplivi literature/avtorjev
 • vpliv zgodovinskega konteksta na literarno ustvarjanje
 • proza, poezija, dramatika

ZGODOVINA

 • medsebojno povezovanje/dojemanje Slovanov v zgodovini
 • mednarodno sodelovanje/povezovanje slovanskih strok/strokovnjakov v preteklosti 

Povzetek dolžine do 300 besed (pisava Times New Roman, velikost 12, razmik med vrsticami 1,5) je treba do 1. 12. 2019 poslati na elektronski naslov simpozijslovan@gmail.com. Pred povzetkom naj bodo navedeni naslov prispevka, ime avtorja/avtorice (omejeno je na dva) in ustanova, s katere prihaja.

Rok za oddajo prispevkov bo 23. 2. 2020, pred simpozijem bodo prispevki tudi recenzirani. Ob simpoziju bo izšel tudi zbornik s prispevki.

Uradni jeziki simpozija so slovenščina, angleščina, hrvaščina, srbščina, bosanščina in črnogorščina. Udeleženci bodo imeli na voljo 20 minut za predstavitev prispevka.

Kotizacija za udeležbo na simpoziju je 10 € in vključuje sodelovanje na simpoziju, program, pogostitev med predavanji, znanstveno recenzijo in objavo zbornika.

Create your website at WordPress.com
Get started